Postavení SEO při tvorbě webu

17. 9. 2010

Před necelým rokem jsem zpracovávala příspěvek na únorovou konferenci Think Together 2010. Jelikož jsem však ještě před konáním konference své doktorské studium ukončila, nebyl příspěvek nikdy publikován. Ačkoli teď shledávám, jak nudné to "povídání" bylo, přijde mi škoda syslit si ho na disku. A tak tento článek pouštím do světa v jeho původním znění, tedy tak, jak byl zpracován do požadované šablony.

Úvod

Optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimization – SEO) je způsob vytváření a modifikování webových prezentací tak, aby výsledný web byl co nejlépe optimalizovaný pro vyhledávací roboty.

Dobře optimalizovaný web je vyhledávacími roboty lépe hodnocen, zobrazován na lepších pozicích ve výsledcích vyhledávání a díky tomu na web z těchto výsledků přichází více návštěvníků. Optimalizace pro vyhledávače je tedy především způsob, jak na web přivést co nejvíce návštěvníků.

Optimalizace by měla být součástí všech fází tvorby a úprav webu. Ačkoli je zcela zřejmé, že optimalizaci pro vyhledávače by měla být věnována náležitá pozornost již ve fázi návrhu nového webu, poté v průběhu tvorby webu a samozřejmě i nadále, při pravidelných aktualizacích a úpravách webu, často tomu tak není.

Cíl a metodika

V příspěvku jsou shromážděny důvody, proč by měla být optimalizace pro vyhledávače součástí jednotlivých fází tvorby webu, a proč by neměla být zařazena až na konec tohoto procesu.

Následuje rozbor a stručné teoretické shrnutí současného stavu tvorby webu tak, jak tuto činnost svým zákazníkům nabízí vybraní webdevelopeři. Jsou uvedeny také vybrané příklady současné nabídky, tedy reálné ukázky, jak tvůrci webů weby opravdu tvoří.

V závěrečné části příspěvku je také uvedena metodika, která optimalizaci pro vyhledávače zahrnuje do všech potřebných dílčích kroků.

Výsledky

SEO je nesmírně široký pojem zahrnující mnoho dalších elementů. Je to především [1, 2]:

 • analýza konkurence, SWOT analýza,
 • analýza klíčových slov,
 • kód – metaznačky, validita,
 • URL – přepisování dynamických,
 • navigace a vytváření mapy webu,
 • obsah webu, texty,
 • titulky, popisky, nadpisy,
 • linkbuilding – zpětné odkazy,
 • marketing,
 • komunikace s návštěvníky (sociální sítě).

Ačkoli význam jednotlivých prvků SEO i optimalizace jako celku je nezpochybnitelný, nelze vysledovat systematickou snahu zařadit optimalizaci pro vyhledávače do procesu tvorby webových prezentací. Přestože SEO by mělo být neoddiskutovatelnou součástí tvorby webu, tvůrci webů mu nevěnují pozornost a nabízejí ho jako jakýsi nadstandard, za který je nutné si připlatit.

Optimalizace pro vyhledávače však není žádnou nadstavbou tvorby webu, ale její součástí. Nově vytvořený web by měl být plně optimalizovaný, a to nejen pro vyhledávače, ale pochopitelně také pro uživatele. Měl by tedy také být přístupný (bezbariérový) a použitelný.

Optimalizace jsou většinou zařazeny až na konec procesu tvorby webu, což má za následek, že nově vytvořený web je zanalyzován a musí být následně odstraněny analýzou objevené chyby nejen z pohledu SEO, ale také z pohledu uživatele. Tento postup přitom volí mnozí tvůrci webových prezentací.

Proč je důležité optimalizaci pro vyhledávače zahrnout do tvorby webové prezentace a proč tuto činnost udělat co nejdříve a nenechávat jí až na závěr tohoto procesu tvorby webu:

 • Zvýšení délky trvání tvorby webu – na závěr je nutné hotový web zanalyzovat a opravit všechny odhalené chyby, což může v krajním případě znamenat i předělání části právě dokončeného webu.
 • Práce navíc – pokud je nějaká část webové prezentace zpracována nevhodně, je nutné tuto část vytvořit znovu.
 • Ztráta času – členové týmu musí opakovaně řešit tentýž problém. Za tyto vícepráce pochopitelně zákazník neplatí a jdou tedy k tíži tvůrce webu.

Jako příklad z praxe uveďme schémata, která vybraní webdevelopeři zveřejňují na svých webových stránkách. Na Obrázku č. 1 je znázorněn „Správný postup při tvorbě WWW stránek“, podle kterého tvoří weby společnost ALL IN 1 CZ, s.r.o.. Optimalizace pro vyhledávače je uvedena až v posledním uváděném kroku, a to dokonce až za krokem „Spuštění webu“.

Správný postup při tvorbě WWW stránek.
Obrázek č. 1: Správný postup při tvorbě WWW stránek.
Zdroj: http://www.tvorba-webovych-stranek.biz/img/postup-navrh-grafiky.gif.

Obrázek č. 2 znázorňuje postup, který svým zákazníkům na webu předkládá společnost Web71. Také v tomto případě je optimalizace až posledním krokem procesu.

Jednotlivé kroky při realizaci webu.
Obrázek č. 2: Jednotlivé kroky při realizaci webu.
Zdroj: http://www.web71.cz/files/img/postup-pri-tvorbe-webu.png.

O významu některých elementů optimalizace pro vyhledávače se zmiňovalo a o zahrnutí SEO do procesu tvorby webu (a ne až na jeho konec) se pokoušelo již mnoho autorů [např. 3, 4, 5, 6].

Také autorka příspěvku ve své diplomové práci sestavila metodiku tvorby a optimalizace webu, do které zahrnula průběžné optimalizace, a ve které navrhla návaznost jednotlivých kroků a postup spolupráce členů týmu [7]. Hlavní charakteristiky navržené metodiky jsou:

 • logické navázání jednotlivých činností tvorby webu na sebe,
 • spolupráce více členů týmu na dílčích krocích,
 • průběžné optimalizace při tvorbě webu primárně s ohledem na uživatele a až následně na vyhledávací roboty,
 • možnost využít metodiku také pro nezbytné úpravy vyplývající z optimalizací webu prováděných za provozu.

Na Obrázku č. 3 je znázorněna posloupnost jednotlivých kroků a také personální zastoupení dané činnosti:

Ganttův diagram metodiky tvorby a optimalizace webové prezentace.
Obrázek č. 3: Ganttův diagram metodiky tvorby a optimalizace webové prezentace.

Závěr

Optimalizace pro vyhledávače je v současné době standardem, a tak by neměla být opomíjena. Měla by být součástí procesu tvorby webu od samého počátku, protože jen tak může být vytvořen web, který se může zobrazovat na předních příčkách ve výsledcích vyhledávání.

Není vhodné nechávat SEO až na závěr tvorby nového webu nebo úprav webu staršího, jelikož pak může dojít k situaci, kdy je potřeba určitou část již hotové práce předělat nebo vytvořit znovu. Zcela neadekvátní je také myšlenka, že optimalizace je samostatná služba, kterou je potřeba provádět až na výslovné přání zákazníka a za přiměřený poplatek.

Při optimalizaci pro vyhledávače je však potřeba vzít v úvahu také to, že zobrazování webu na prvních příčkách výsledků vyhledávání nemusí nutně znamenat úspěch a oblibu u uživatelů. Přílišná optimalizace pro vyhledávače, například psaní textů na míru vyhledávacímu robotovi, odradí uživatele, protože překombinovaný text plný klíčových slov bude pro návštěvníky webu nesrozumitelný. Vždy je tedy potřeba najít „zlatou střední cestu“ optimalizace tak, aby vedla ke kýženým výsledkům. A těmi je především spokojený a často se vracející návštěvník webu.

Literatura

[1] LEDFORD, Jerri L. SEO: Search Engine Optimization Bible. Technical editor Michal Baldwin. Indianapolis: Wiley Publishing, 2008. 389 stran. ISBN 978-0-470-17500-2.

[2] KUBÍČEK, Michal. Velký průvodce SEO: Jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Odpovědný redaktor Martin Domes. Technický redaktor Jiří Matoušek. Vydání první. Praha: Computer Press, 2008. 318 stran. ISBN 978-80-251-2195-5.

[3] POWELL, Thomas A. Web design: Kompletní průvodce. Odpovědný redaktor Libor Pácl. Technický redaktor Jiří Matoušek. Vydání první. Praha: Computer Press, 2004. 818 stran. ISBN 80-722-6949-6.

[4] FELCMAN, Martin. Tvorba webových stránek [online]. [Citováno 2009-11-30]. Dostupné z: http://www.felcman.cz/.

[5] LEŠETICKÝ, Miloslav. Základní postup při tvorbě webu [online]. [Citováno 2009-11-30]. Dostupné z: http://www.plavacek.net/webdesign.php.

[6] Technologický postup tvorby webových stránek [online]. [Citováno 2009-11-30]. Dostupné z: http://www.studio20.cz/technologicky-postup-pro-tvorbu-webovych-stranek/.

[7] ELSNEROVÁ, Ludmila. Současné přístupy tvorby website. Diplomová práce. Praha: ČZU, PEF, 2009. 99 stran.Komentáře

 1. Hlavní strana
 2. Blog
 3. 2010 - září
 4. Postavení SEO při tvorbě webu