(Ne)jsem copywriter

27. 12. 2011

Ti z vás, kdo sledují moje aktivity, vědí, že nejsem žádný copywriter. Ti ostatní nechť to vezmou v potaz. Nepřísluší mi tedy radit nebo snad kritizovat cizí práci, ale jelikož s texty na webech i při výkonu své práce přicházím často do styku, mám nějaké nápady, jak texty pro web (ne)psat. A nedávná analýza webu, který prakticky postrádal jedinou souvislou větu cílenou na návštvníka/zákazníka, mě přiměla k napsání článku.

Zařiďte to!

Nejčastějším nešvarem, se kterým se při komunikaci s klienty setkávám, je prohlášení „nějak to napište“. Většinou mi v takovém případě sdělí, co by na webu chtěli či nechtěli mít a tím to končí. Zpravidla se snažím dotlačit klienta k tomu, aby sám zpracoval podklady, které případně pouze upravím do podoby vhodné pro web. Pokud bych se totiž pokusila texty opravdu napsat sama, byly by s největší pravděpodobností plné faktických chyb. A jsme-li v nějaké oblasti kovaní, poznáme takový text na webu zcela neomylně. Není lepší způsob, jak odradit čtenáře/návštěvníka/zákazníka, než mu nabídnout text zcela „mimo mísu“.

Pokud si web necháváte dělat, nebuďte pasivní ani líní. Neztratíte tolik času, když si texty připravíte sami, a budete mít jistotu, že nebudou plné nesmyslů. Vhodnější variantou tedy pochopitelně je připravit si alespoň nějaké podklady. Buď jen fakta, která potřebuje někdo další znát, aby mohla smysluplné texty napsat, lépe je však pochopitelně si texty připravit a pak jen někoho kompetentního nechat, aby je vhodně zformátoval.

Pozor, pravopis!

Často se o psaní jakýchkoli uveřejňovaných textů pokouší někdo, kdo nezná ani základy pravidel českého pravopisu. Nejhorší variantou jsou pochopitelně ti, které ani nenapadne, že by měli hlídat, jestli náhodou nepíší „česki“. O nic lepší nejsou ani ti, kteří si svůj nedostatek uvědomují, ale prostě ho ignorují. Pokud jste dost soudní a nevěříte si, zda náhodou nebudete psát „česki“, není nic jednoduššího, než pro základní kontrolu použít třeba kontrolu pravopisu v MS Word, nechat text přečíst někoho jiného nebo se prostě slovům a frázím, u kterých si nejsme správností svého psaného projevu jisti, vyhnout.

Píšeme...

Pokud se rozhodnete si texty připravit sami, musíte si nejprve uvědomit, komu je text určen, o čem bude, jak zaujme čtenáře, jaký je jeho cíl. Nejvhodnějším způsobem je připravit si osnovu.

Při samotném psaní je pak potřeba mít na paměti několik hlavních pravidel:

  • První věta každého odstavce by měla obsahovat nejzajímavější informaci, protože jen tak donutí čtenáře ve čtení pokračovat.
  • Nepoužívejte dlouhá souvětí, lepší jsou krátké jednoduché věty.
  • Nesnažte se psát odborný text, takový by nikdo nečetl. Pište jednoduše, aby bylo sdělení snadno pochopitelné.
  • Nepoužívejte zbytečné výrazy, takzvanou „vatu“, které text jen prodlužují a neobsahují žádné informace.
  • Snažte se zaujmout – používejte čísla, odrážky, zvýraznění v textu, synonyma…

Hotovo?

Po napsání textu je potřeba si hotový text důkladně přečíst, odstranit či nahradit zbytečná slova, nesrozumitelné výrazy, zkontrolovat pravopis i význam nadpisů, zjistit hustotu klíčových slov.

A určitě dejte text přečíst někomu nezaujatému – ať zkontroluje pravopis, srozumitelnost. Můžete-li, sledujte výraz v jeho tváři, když text čte. Poznáte, když nesouhlasí či nerozumí, ale i když chápe a byl textem „lapen“.

S citem!

Ne vždy je možné či vhodné používat všechna výše uvedená (i neuvedená) pravidla. Nesnažte se krkolomně splnit všechny podmínky. Zkoušejte, trénujte, časem si sami vytvoříte postup, který vám bude vyhovovat, a najdete styl, který vaše čtenáře baví.

Totiž – zrovna já jsem živoucím příkladem toho, kterak poučovat ostatní a svými vlastními pravidly se neřídit... :)Komentáře

  1. Hlavní strana
  2. Blog
  3. 2011 - prosinec
  4. (Ne)jsem copywriter