Grafika

Uvádím odkazy na nástroje umožňující generování spolu ladících barev nebo kontrolu dostatečného konstrastu.