HW a SW

Uživatel webové prezentace může narazit pri procházení webu na různé problémy. Tyto problémy mu může způsobit závislost webu na nějakém vstupním či výstupním zařízení nebo nějakém softwarovém prvku.

Hardwarové problémy na straně cílového zařízení

  • Vstupní zařízení (klávesnice, myš) - neočekávat, že uživatel zařízení využívá
  • Výstupní zařízení (displej, tiskárna, ale také braillský řádek)

Softwarové problémy na straně cílového zařízení

  • Operační systém
  • Prohlížeč (browser) - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera atd.
  • Technologie - Flash, JavaScript, SVG
  • Software pro handicapované uživatele