Potřeby uživatelů

Handicapovaní uživatelé webů mají své specifické požadavky, na které je nutné brát ohled. Byla vydána řada metodik, které uvádějí, jak web pro uživatele se specifickými potřebami optimalizovat. K tomu je však nutné znát alespoň rámcově jejich zdravotní problémy a s tím související potřeby.

Handicapovaní uživatelé

 • Tělesně handicapovaní
  • Pohybově handicapovaní
  • Sluchově handicapovaní
  • Zrakově handicapovaní
   • Nevidomí
   • Slabozrací
   • Uživatelé s jiným zrakovým handicapem
   • Uživatelé s omezenou schopností vidět
 • Duševně handicapovaní
  • Uživatelé nervově postižení - epileptici
  • Uživatelé s poruchami učení a soustředění
  • Uživatelé s omezenou schopností porozumět textu
 • Roboti
 1. Hlavní strana
 2. Požadavky
 3. Potřeby uživatelů